Alojas tirgus. Kalējs Jānis Bergins, 1933-10-12,
Alojas pilsēta