Pēteris un Alma Bērziņi, [193-],
Palsmanes pagasts