Kāzas Valmierā, 1938,
Valmiera
Valtenbergpils pamatskolas skolēni , 1912,
Mazsalacas pilsēta