Iecavas skolas skolēni un skolotāji, [192-],
Iecavas novads
Verners Leja, [192-]
Iecava. Verners Leja, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja, [193-]
Grupas portrets, [193-]
Grupas portrets, [193-]
Grupas portrets, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja, [193-]
Iecava. Svinīgs pasākums, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads
Verners Leja iesvētības dienā, [193-],
Iecavas novads