Liepāja. Valsts tehnikums, [195-?],
Liepāja
Profesora Medera atvadu vakars, 1939-10-21,
Rīga
Apes lauksaimniecības skola, 1931,
Apes pilsēta