Studentu kāzas, 1930-11-08
Studenti , 1930-05-11
Studentu vienotņu eglīte, 1929-12-14,
Rīga
Studenti, 1930-11-10
Studentu kāzas, 1927-11-10
Studenti, 1928-01-01
Studentu kāzas, 1930-11-08
Studenti Skrīveros, 1930-05-04,
Skrīveru novads
Studenti, 1927-11-10,
Rīga
Studenti Mārtiņu vakarā, 1925-11-14,
Rīga
Studentu eglīte, 1937-12-04,
Rīga