Kārlis Druvmalis, 1925-05-07,
Cēsu pilsēta
Sigulda. Druvmaļu jaunbūve Raiņa iela 11, [1966?],
Siguldas pilsēta