Iesvētības Pļaviņu luterāņu baznīcā, 1942-07,
Pļaviņu pilsēta