Brauciens uz tirgu Līvānos, [193-?],
Līvānu pilsēta
Līvāni, [193-],
Līvānu pilsēta
Tilts pār Dubnu Līvānos, 2004,
Līvānu pilsēta
Līvāni. Skola, [192-],
Līvānu pilsēta
Līvānu dzelzceļa stacija, [194-],
Līvānu pilsēta
Līvāni, [192-],
Līvānu pilsēta
Līvānu spirta dedzinātava, [191-],
Līvānu pilsēta
Līvānu luterāņu draudzes padome, [196-],
Līvānu pilsēta