Sēlpils pilsdrupas, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilsdrupas, 1961,
Sēlpils pagasts