Līkummuiža. Bāreņu nama darbinieki, [193-],
Sēlpils pagasts