Skrunda. Brūvere Rita ar bērniem, [196-],
Skrundas pilsēta
Daugava pie Pļaviņām, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Kāpnes un celiņš Pērses gravā, [193-],
Kokneses pagasts
Grass kundze ar meitu Emmu, [19--],
Gaujienas pagasts