Meitenes Vecpiebalgā, 1926,
Vecpiebalgas pagasts
Bērns stāv gultiņā, [192-?],
Strenču novads
Bērni Madonas novadā, 1930,
Madonas novads
Talsu bērni rotaļās, [1907?],
Talsu pilsēta
Mazsalaca ziemā, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts