Ļaudonas tirgus, [193-],
Ļaudonas pagasts
Anna Ļeleva (dzimusi Poikāne), [195-],
Kārsavas novads
Grupas portrets, [193-],
Talsu pilsēta
Rokdarbu stunda Valmierā, 1937,
Valmiera