Zelma Ķirpīte ar vīru, [191-],
Valkas pilsēta
Nīkrāces pagasts. Paulu ģimene, 1928,
Nīkrāces pagasts