Limbažu vācu biedrības biedri, [191-],
Limbažu pilsēta
Vīrietis ar divriteni , [192-?],
Strenču novads
Vīrieša portrets, [192-?],
Strenču pilsēta
Zelma Ķirpīte ar vīru, [191-],
Valkas pilsēta
G. Zommers, [193-]
Nīkrāces pagasts. Paulu ģimene, 1928,
Nīkrāces pagasts