Nīkrāces pagasts. Paulu ģimene, 1928,
Nīkrāces pagasts