Bēres Ēveles kapsētā, [196-?],
Ēveles pagasts
Dieva kalps, [19--]