Elza Slaidiņa iesvētīšanas dienā, 1929-05-09,
Drustu pagasts