Rīga. Osta, 1944,
Rīga
Liepājas ziemas osta, [191-?],
Liepāja