Bānūžu velna akmens, 1988,
Taurenes pagasts
Bānūžu Velnakmens, 2019-07-02,
Taurenes pagasts