Vēra Plandere, 1938-08-08,
Aizputes pilsēta
Vēra Plandere, [193-],
Aizputes pilsēta
Vēra Plandere un neatpazīta meitene, 1938-04-11,
Aizputes pilsēta