Pie Kaņiera ezera, 1927,
Lapmežciema pagasts
Divi mednieki ar suni, [192-?],
Strenču novads
Neatpazīta kareive, 1915-1920
Līdumnieku pagasta Astenci. Medības, 1937,
Līdumnieku pagasts