Vidzemes šoseja pie Vāveres kroga, [193-],
Vaives pagasts
Raiskuma krogs, 2010,
Cēsu pilsēta
Raiskuma krogs, 2010,
Cēsu pilsēta
Dobeju krogs Zlēkās, 2010,
Zlēku pagasts
Alūksne. Pilskrogs, 2010,
Alūksnes pilsēta
Aumeistaru muižas krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Bārdaskrogs Veclaicenes pagastā, 2010,
Veclaicenes pagasts
Bārdaskrogs Veclaicenes pagastā, 2010,
Veclaicenes pagasts
Drabešu pagasts. Krogs, [192-],
Drabešu pagasts
Grundzāles krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Grundzāles krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Grundzāles krogs, 2010,
Grundzāles pagasts
Jaunraunas Āžakrogs, 2010,
Priekuļu pagasts
Līgatne. Krogs „Lāču miga”, 2010,
Līgatnes pilsēta
Līzespasta krogs, 2010,
Trapenes pagasts
Līzespasts, 2010,
Trapenes pagasts