Taurene. Tilts pār Gauju, [193-],
Taurenes pagasts
Lodes (Apšu) luterāņu baznīca, [192-],
Taurenes pagasts
"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts
"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts
Lauku mājas Sērmūkšu pagastā, [192-],
Taurenes pagasts
Bērnu svētki Sērmūkšu pagastā, 1929-1930,
Taurenes pagasts
Taurenes pagasts. Dzīvojamā ēka, 1928,
Taurenes pagasts
Taurenes pagasts. Makšķernieks, 1928,
Taurenes pagasts
Taurenes pagasts. Ceļa norāde uz Gaujiņu, 1836-1838,
Taurenes pagasts
Tilts pār Gauju Taurenē, 1935-1936,
Taurenes pagasts
Tilts pār Gauju Taurenē, 1935-1936,
Taurenes pagasts
Taurenes krogs, 1932,
Taurenes pagasts
Taurenes pagasta valdes ēka, 1935-1936,
Taurenes pagasts
Taurene, 1937,
Taurenes pagasts
Tilts pār Gauju pie Nēķena muižas, [192-],
Taurenes pagasts