Upju kuģītis Spuņņupē, 1957-07-14,
Salas pagasts
Pārceltuve Spuņņupē, 1957-07-14,
Salas pagasts
Spuņņupe, 1957-07-14,
Salas pagasts