Višķi. Ainava, [193-],
Višķu pagasts
Višķu stacija, 1927,
Višķu pagasts
Višķu pareizticīgo baznīca, 1985,
Višķu pagasts
Višķu miests. Kopskats no kalna, 1927,
Višķu pagasts
Višķu katoļu baznīca, 1939,
Višķu pagasts
Višķu katoļu baznīca, 1927,
Višķu pagasts
Višķu katoļu baznīca, 1928,
Višķu pagasts
Višķu katoļu baznīca, 2003,
Višķu pagasts