Ēveles veselības kopšanas punkts, [192-],
Ēveles pagasts
Kāpnes un celiņš Pērses gravā, [193-],
Kokneses pagasts