Saviesīgs pasākums Pāvilostas pludmalē, [193-],
Pāvilostas novads
Linu kulstīšanas talka, [193-],
Sakas pagasts
Kāzas Sakas pagasta saimniecībā, [193-],
Sakas pagasts
Blaubardu ģimenes portrets, [192-],
Pāvilostas pilsēta
Iesvētības Aizputes luterāņu baznīcā, [194-],
Aizputes pilsēta
Neatpazīta karavīra portrets, [193-?],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, 1888-08-28,
Cēsu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [188-],
Cēsu pilsēta