Vadakstes stacija, 1929-08,
Vadakstes pagasts
Rubas luterāņu baznīca, [19--],
Rubas pagasts
Vadakstes stacija, 1929-08,
Vadakstes pagasts
Ķemeri. Dūņu vannas, [19--],
Jūrmala
Dzelzceļa stacija Reņģe, [193-],
Rubas pagasts
Reņģe, [193-],
Rubas pagasts
Reņģes pasta ēka, [193-],
Rubas pagasts
Pasts Reņģē, [193-],
Rubas pagasts
Rozas skola, 1929,
Rubas pagasts
Vadakstes upe Reņģē, [193-],
Rubas pagasts
Pie Reņģes pils, [193-],
Rubas pagasts
Ruba. Platkāju pilskalns, [193-],
Rubas pagasts
Dzelzceļa stacija Reņģe, [193-],
Rubas pagasts
Kroņauces pienotava, [193-],
Tērvetes pagasts
Lielauces muiža, [19--],
Lielauces pagasts
Auce, [19--],
Auces pilsēta
Auce, 1930,
Auces pilsēta