Līvānu dzelzceļa stacija, [194-],
Līvānu pilsēta
Līvāni, [192-],
Līvānu pilsēta
Līvānu spirta dedzinātava, [191-],
Līvānu pilsēta
Līvānu luterāņu draudzes padome, [196-],
Līvānu pilsēta
Līvānu pasts un tā kolektīvs, [193-],
Līvānu pilsēta
Līvānu pagasta sešklasīgā pamatskola, [193-],
Līvānu pilsēta