Ruta un Renāte no Vecpiebalgas, 1939,
Vecpiebalgas pagasts
Pāvilostas Lielais akmens, 2018,
Sakas pagasts
Pāvilostas mols pirms rekonstrukcijas, 2014,
Pāvilostas pilsēta
Pāvilosta, 2014,
Pāvilostas pilsēta
Rīga. Dzīvokļa interjers, 1900-1901,
Rīga