Rīga. Operas nams, [194-],
Rīga
Rīga. Avīžu zēns, 1938,
Rīga
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, 1931-01-13,
Rundāles pagasts