Labības kūlēji, 1934,
Kocēnu pagasts
Meitene no Ļaudonas, [193-?],
Ļaudonas pagasts
Cesvaine. Cesvaines pils, [193-?],
Cesvaines pilsēta