Tukums. Izpostītais dzelzceļš, 1945,
Tukuma pilsēta
Tukums. Uguns iela 1, 2000,
Tukuma pilsēta
Kārķi. Tūžu mājas un saime, 1922,
Kārķu pagasts
Alma un Augusts Tobīsi, 1911,
Valkas pilsēta
Herberts Dorbe , 1974,
Ventspils