A. Lauka portrets, 1925-03-19
Piltene. Pamatskola, [19--],
Piltenes pilsēta
Piltenes pils drupas, [192-],
Piltenes pilsēta
Plūdi Piltenē, 1926-01-01,
Piltenes pilsēta
Ielas skats Piltenē, [192-],
Piltenes pilsēta
Cenas dzelzceļa stacija, 1932-1939,
Cenu pagasts
Cenas dzelzceļa stacija, 1931-1932,
Cenu pagasts
Piltene. Tiltiņš pār Zvirbuļupīti, 1939,
Piltenes pilsēta
Piltene. Ielas skats, [190-],
Piltenes pilsēta