Skrīveri. 1905. gada notikumu vieta, 2001,
Skrīveru novads
Andreja Upīša krūšutēls, 2001,
Skrīveru novads
Andreja Upīša memoriālmāja, 2001,
Skrīveru novads
Sūnu ciema ozols, 2001,
Skrīveru novads
Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Čuguna krusts Skrīveru kapsētā, 2001,
Skrīveru novads
Jāņa Purapuķes kapavieta, 2001,
Skrīveru novads
Jāņa Purapuķes kapavieta, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsētas kapliča, 2001,
Skrīveru novads
Skrīveru kapsēta, 2001,
Skrīveru novads