Skrīveru tautas nams, [193-],
Skrīveru novads
Skrīveru stacija, [192-],
Skrīveru novads
Taurkalnes patērētāju biedrība, [193-],
Vecumnieku pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Opekalns, [193-?],
Jaunlaicenes pagasts
Romeškalns, [193-?],
Veclaicenes pagasts
Gaujienas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts
Zvārtavas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts
Alūksne. Kanceles kalniņš, [192-?],
Alūksnes pilsēta
Mājturības kursi Valmierā, [193-?],
Valmiera
Mājturības kursi Valmierā, [193-?],
Valmiera
Alūksne, [193-?],
Alūksnes pilsēta