Pēdējie pievienotie komentāri
Madara Maslova-Konrāde 2023. gada 22. marts, 09:02:30

Bauskas Bērnu bibliotēka Oktobra laukumā 2 (2.stāvs) atradās no 1964. gada līdz 1990. gadam. Ēku nojauca 2001. gadā, paplatinot ielu un labiekārtojot Rātslaukumu.

Valdis Apsītis 2023. gada 11. marts, 21:36:08

Īpašumu sarakstos Vilkkaļi, bet kartē Vilkkalni. Domājams, pareizi Vilkkalni!

Valdis Apsītis 2023. gada 11. marts, 17:09:34

DEPORTĒTO SARAKSTOS VALKAS APR. CIRGAĻU PAGASTĀ - Zālīte Elza Jāņa m., dz. 1917, Lejas Pirkuļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 19.02.60. Lieta Nr. 573. Zālītis Jānis Augusta d., dz. 1912, Lejas Pirkuļi; ieslodz. 17.12.45–03.12.56, Bamlags, Ozerlags, Berlags, Sevvostlags, pēc tam specnometin. Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 19.02.60. Lieta Nr. 573, 17746*, K. Zālīte Emma Jāņa m., dz. 1882, Lejas Pirkuļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 19.02.60. Lieta Nr. 573. Zālīte Marija Jēkaba m., dz. 1883, Lejas Pirkuļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 09.12.54. Lieta Nr. 3763. Zālīte Elza Augusta m., dz. 1911, Lejas Pirkuļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., mirusi 22.07.53. Lieta Nr. 3763. Zālītis Uldis Augusta d., dz. 1940, Lejas Pirkuļi; izsūt. 25.03.49, Tomskas apg. Zirjanskas raj., atbrīv. 02.06.56. Lieta Nr. 3763.

Valdis Apsītis 2023. gada 11. marts, 17:09:15

Domājams, no Valkas apriņķa, CIRGAĻU pagasta (vēlāk Zvārtas) Lejaspirkuļu īpašnieka Augusta Zālīša ģimenes bērni! Iespējams, ka šis ir Augusts Zālītis, kurš dzimis 1874.g.9.decembrī!!! Kooperatīvais Kredīts, Nr.1 (01.02.1935) Darba jubileja. Latvijas tautas bankas padomes priekšsēdētājs Augusts Zālīts š. g. 17. februārī atskatījās uz 40 darba gadiem, no strādātiem sabiedriskā darba laukā. Augusts Zālītis dzimis 1874. gadā 9. dec. Cirgaļu (Aumeistaru) pagastā kā lauksaimnieka dēls. Pirmo izglītību baudījis vietējā pamatskolā, pēc tam apmeklējis Valkas pilsētas skolu, kuru absolvējis 1893. g. Pēc skolas beigšanas kādu laiku strādājis kā skolotājs, bet jau 1895. g. iestājas Valkas apriņķa zemnieku virstiesā par sekretāru, no kāda laika sākās jubilāra kā sabiedriska darbinieka gaitas. A. Zālītis dzīvi piedalās vairākās organizācijās kā valdes loceklis un turpina vēl aktīvāk strādāt šajā laukā pēc 1900. gada, kad tas pār iet uz Jaunvāles pagastu par darbvedi. Uz viņa iniciātīvi Jaunvālē nodibina vairākas saimnieciskas un kultūrālas organizācijas, kurās ieņem vadošās vietas. Pēc 1905. g. Zālīša sabiedriskā darbība vēršas plašumā. Viņš sāk darboties Baltijas lauksaimnieku biedrībā, Baltijas patērētāju biedrībā, Baltijas lauks, biedrības krājaizdevu sabiedrībā un Vidzemes tvaika kuļmašīnu īpašnieku biedrībā. Pēc pasaules kara, patstāvīgā Latvijā, Zālītis turpina darboties ap Baltijas lauksaimnieku bied rību izaugušajās organizācijās, ieņemdams gan val des, gan revīzijas komisijas locekļu amatus. 1920. gadā nodibinoties Latvijas tautas bankai, A. Zālīti ievēl bankas padomē, kur tas darbojas nepārtraukti visu laiku, pēdējā gadā ieņemdams padomes priekšsēdētāja vietu. Bez jau minētā jubilārs vēl darbojas kā Latvijas bankas diskonta komitejas loceklis. Bijis arī Valmieras apriņķa skolas valdes priekšsēdētājs, apriņķa valdes loceklis un kādu laiku apriņķa valdes priekšsēdētājs. Darbojies arī žurnālistikā un bijis pirmais redaktors laikrakstam «Valmierietis>>. Baltijas lauksaimnieku biedrība, atzīdama ilggadīgā darbinieka lielos nopelnus, ievēlējusi A. Zālīti par savu goda biedri. Novēlam nenogurstošam sabiedriskam darbiniekam vēl ilgi strādāt kooperācijas druvā par godu sev un visai latviešu tautai.

Valdis Apsītis 2023. gada 9. marts, 09:39:30

Alojas pagasta Vilkkaļu lauku saimniecības īpašnieks - Augusts Troms.

Mihails Ņikitins 2023. gada 28. februāris, 22:08:58

Teksts ir labs, bet bilde izskatās pēc Ķemeru luterāņu baznīcas. :-) https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%B6emeru_luter%C4%81%C5%86u_bazn%C4%ABca

Jānis Jansons 2023. gada 18. februāris, 19:07:41

Skats uz Lielupes tiltu no Latvijas jahtkluba piestātnes.

Jānis Jansons 2023. gada 18. februāris, 19:03:43

PSRS laikā ēkas otrajā stāvā bija Krājbanka un pirmajā grāmatnīca, ēkā pa labi "vitamīnu bārs"

Jānis Jansons 2023. gada 18. februāris, 18:55:48

Līdz 1990 gadu sākumam ēkas pirmajā stāvā atradās pārtikas veikals, vietējie to sauca par "baļķu bodi". Par iemeslu tam kalpoja guļbaļķu siena aiz ieejas durvīm.

Inese Biele 2023. gada 17. februāris, 16:34:33

Savukārt pirmais no kreisās puses ir mans vectēvs Broņislavs Locs, kas bija šīs mājas - "Rubankova" saimnieks. Dzimis 1901.gadā, miris 1954.gadā ASV, apglabāts Ņūdzersijas igauņu kapos. Blakus vectēvam fotogrāfijā ir viņa sieva Helena Loce (dzim.Kigitoviča). Dzimusi 1908.gadā, mirusi 1998.gada 18.maijā. Apglabāta Rīgā Sarkandaugavas kapos.

Ainārs Radovics 2023. gada 16. februāris, 20:03:22

Feisbukā Lauma Lanceniece komentēja šo foto: Šī jaukā fotogrāfija diemžēl nav Avotu iela, lai kā arī gribētos - Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā glabājas Roberta Johansona 1932. gada oriģinālais stikla plates negatīvs (VRVM 128379), kuru ieskeņējot un pietuvinot uzrakstu uz numura plāksnītes, skaidri var izlasīt "Sadovņikova iela Nr. 33. J. Leontjevs".

Ernestas Vasiliauskas 2023. gada 10. februāris, 11:02:18

Papildus avoti: VASILIAUSKAS, Ernestas. Šiaulių (Alkiškių) evangelikų liuteronų parapija ir archyvas. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2021, t. 44, p. 257–309. https://www.lituanistika.lt/content/95360; https://www.academia.edu/68660144/%C5%A0iauli%C5%B3_Alki%C5%A1ki%C5%B3_evangelik%C5%B3_liuteron%C5%B3_parapija_ir_archyvas_The_Evangelical_Lutheran_parish_of_%C5%A0iauliai_Alki%C5%A1kiai_and_its_archives

Ernestas Vasiliauskas 2023. gada 10. februāris, 10:39:44

Par G. Rauskiņu var papildināt šādu informāciju: * Miris - 1979. IV 10. Eltišķos (Alkiškiai, Akmenes r., Lietuvā). * 1956/1986. Eltišķu, Būtīnģes, Skodas, Mažeiķu. Žeimes, Šauļu ev. lut. draudžu mācītājs Lietuvā. * Lugu autors: Gustavs Rauskiņš, Sirds kad liesmo: vienā cēlienā: norisinas 1920. g. kādā Vidzemes pilsētiņā, Daugavpils, 1926; Gustavs Rauskiņš, Laimīgie maņevri: dramatiska etīde 3 cēlienos ar prologu, Rīga: Valters un Rapa, 1927; Gustavs Rauskiņš, Seržanta līgaviņa: [kāzu dziesma]: drāma 3 cēlienos, Rīga: Valters un Rapa, 1928; Gustavs Rauskiņš, Oskars Eglainis: ilgas dēļ brīvības: dramatiska spēle 7 ainās: veltījums latvju neatkarības cīņu atcerei, Rīga: Latvijas aizsargu štābs, 1929.

Maija Lāce 2023. gada 2. februāris, 20:44:12

Tās ir Mildas Pogules un Jāņa Lāča kāzas. Drusti

Liena Bluma 2023. gada 2. februāris, 16:18:24

Tas ir Tērvetes pilskalns, atrodas Tērvetes pagastā, nu jau Dobeles novadā, labajā pusē redzamas Kalnamuižas jeb Tērvetes pilsdrupas.

Filips Bobinskis 2023. gada 28. janvāris, 21:43:12

Šī fotogrāfija līdz ar vēl vienu fotogrāfiju no Līvāniem, kā arī plūdu fotokadriem no citām Latvijas vietām 1924. gadā ir publicēta izdevumā "Nedēļa" (Nr.16, 18.04.1924). Norādīts, ka attēli no Līvāniem ir P. Baloža uzņēmumi.

Izolde Sedleniece 2023. gada 26. janvāris, 18:52:17

Kalderovsku ģimene apm.1928.g.

Izolde Sedleniece 2023. gada 26. janvāris, 18:29:37

Strenči, Rīgas iela 16, Kalderovsku māja, pirmais no kreisās Ansis Kalderovskis.

Izolde Sedleniece 2023. gada 26. janvāris, 18:21:03

Pa labi stāv Dzidra ar māsu Rūtu Kalderovskas

Izolde Sedleniece 2023. gada 26. janvāris, 17:51:39

Otrā rindā no labās otrā ir Rūta Kalderovska

Izolde Sedleniece 2023. gada 26. janvāris, 17:44:14

Rūta Kalderovska iesvētību dienā 1939.g.

Izolde Sedleniece 2023. gada 26. janvāris, 17:26:43

Otrā rindā vidū ir Ansis Kalderovskis(dzīvoja Rīgas ielā 16)

Aldis Apsītis 2023. gada 22. janvāris, 20:39:34

Kaut kā nesanācis teksts.Jābūt-FOTO ir 20.-/30.- tie gadi. Tas nav traktors HTZ-7,bet gan traktors FORDSON. HTZ-7 bija traktoru DT-14 UN DT-20 priekštecis un darbojās ar petroleju. Traktoram bija tikai pneimoapriepojums un izskatā daudz neatsķīrās no DT-20. NU KAUT KĀ TĀ........

Aldis Apsītis 2023. gada 21. janvāris, 22:33:46

fOTO ir 20.-tie/30.-tie gadi!!!!!!!!!!!!!! Traktors nav HTZ-7.HTZ-7 tarktora DT-14 un DT-20 priekštecis kurš darbojas ar petroleju.Un viņam bija tikai pneimoapriepojums. Uz foto-traktors FORDSON.

Vēsma Bērziņa 2023. gada 20. janvāris, 23:05:48

Skats ir no Rīgas ielas,kura tālāk gar cukurfabrikas sētu aiziet pa kreisi Rīgas virzienā. Daugavsalas iela (50. gados arī skaitījās Rīgas iela, vēlāk Madonas iela) ir šaura un aiziet pa kreisi tūlīt aiz lielā koka. Kreisajā pusē redzamajā mājā 50. gados bija veikals 1. stāvā un dzīvokļi 2. stāvā. Labajā pusē aiz baltajiem ceļa stabiņiem ir Dzirnavu dīķis.