Kuldīga. Ēka Kalpaka ielā, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Rumbas līcis, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Ventas rumba. Grozi lašu ķeršanai, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Cīravas pils, [192-],
Cīravas pagasts
Pelču muižas pils, [193-],
Pelču pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Zveja uz Ventas rumbas, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītu sieviešu portrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta vīrieša salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Matilde Videnieks, [19--],
Kuldīgas pilsēta