Kapsēdes dižakmens, 2018-10-24,
Medzes pagasts
Radžu dižakmens, 2018-10-20,
Jēkabpils novads
Tilgaļu milzakmens, 2018-10-14,
Vandzenes pagasts
Jušulejas dižakmens, 2017-01-16,
Dundagas pagasts
Muižuļu dižakmens, 2017-10-10,
Viļķenes pagasts
Vaiķu akmens, 2018-10-20,
Vīpes pagasts
Rogāļu dižakmens, 2018-10-20,
Kūku pagasts
Zaķu akmens, 2018-10-11,
Liepupes pagasts
Zeltapses dižakmens, 2018-09-08,
Dundagas pagasts
Svētmeitu dižakmens, 2017-03-20,
Mērsraga novads
Rojas jūras dižakmens , 2018-10-14,
Rojas pagasts
Pāvilostas Lielais akmens, 2018-10-13,
Sakas pagasts
Lielais Lauču akmens, 2018-10-11,
Skultes pagasts
Kazu grava, 2017-05-03,
Priekuļu pagasts
Limbažu lielais akmens, 2017-10-20,
Limbažu pagasts
Grīžu Velna beņķis, 2017-04-08,
Tārgales pagasts
Runtiņa avotakmens, 2018-10-10,
Krimuldas pagasts
Grīļu dižakmens, 2018-09-09,
Rojas pagasts