Liepājas telefonu centrāle, [193-?],
Liepāja
Liepāja. Republikas iela, [193-],
Liepāja
Liepāja. Teātra iela, [193-],
Liepāja