Šķēdes muiža. Žogs, 2010,
Šķēdes pagasts
Šķēdes muižas kungu māja, 2010,
Šķēdes pagasts
Šķēdes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Šķēdes pagasts
Šķēdes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Šķēdes pagasts
Šķēdes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Šķēdes pagasts
Šķēdes muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Šķēdes pagasts
Šķēdes muižas kungu māja, 2010,
Šķēdes pagasts
Šķēdes muiža, 2010,
Šķēdes pagasts
Valmiermuiža. Vārti, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža. Žoga fragments, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža. Saimniecības ēka, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuižas pils tornis, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža. Žogs, 2008,
Valmieras pagasts
Valmiermuiža, 2008,
Valmieras pagasts