"Mieškas" mājas pie Cēsīm, 1938,
Cēsu novads
Bijušais Līvu pagastnams, 1930,
Cēsu novads
"Dāves" mājas pie Cēsīm, 1930,
Cēsu novads
"Dāves" mājas pie Cēsīm, 1930-1931,
Cēsu novads
Cēsis. Villa "Iduna", 1934,
Cēsu novads
Cēsis. Skats no villas "Iduna", 1931,
Cēsu novads
Cēsis. Villa "Iduna", 1930,
Cēsu novads
Cēsis. Villa "Iduna", 1934,
Cēsu novads
Cēsis. Villa "Iduna", 1930,
Cēsu novads
Cēsis. Katriņmuiža, [193-?],
Cēsu novads
Cēsis. Katriņmuiža, [193-?],
Cēsu novads
Gauja pie Cēsīm, 1929,
Cēsu pilsēta
Bijušais Līvu pagastnams, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Kaķu ezers, 1931,
Cēsu novads
Cēsis. Kaķu ezers, 1929-08,
Cēsu novads
"Zīparu" mājas pie Cēsīm, 1934,
Cēsu novads
Cēsis. Klēts pie "Zīparu" mājām, 1931-1932,
Cēsu novads