Valsts Kuldīgas vidusskola. Izlaidums, 1924-06-22,
Kuldīgas pilsēta