Kaucmindes mājturības skolas izlaidums, 1931-06-19,
Rundāles pagasts