Jānis Apsītis, [192-],
Cesvaines pilsēta
Jānis Jēkabsons, 1944,
Cesvaines pilsēta
Neatpazītu vīriešu grupas portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts