Bārbeles luterāņu baznīca, 2009,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca. Altāris, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca. Altāris, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca. Kancele, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles pagastmāja, 2003,
Bārbeles pagasts
Bārbeles pagastmāja, 2003,
Bārbeles pagasts
Bārbeles pagastmāja, 2003,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca, 2000,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca, 2003,
Bārbeles pagasts
Bārbeles kapu kapliča, 2003,
Bārbeles pagasts
Bārbeles mācītājmuiža, 1983,
Bārbeles pagasts