Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [191-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [192-],
Inešu pagasts
Inešu pagasts. Stīnūžu krogs, [192-],
Inešu pagasts
Vecpiebalgas mācītājmuiža, [192-],
Inešu pagasts
Ineša ezers, [193-],
Inešu pagasts