Vijciema muižas klēts, 1999,
Vijciema pagasts
Vijciema skola, 1999,
Vijciema pagasts
Vijciema čiekurkalte, 1999,
Vijciema pagasts
Dzejas dienu pasākumi, 1973,
Vijciema pagasts
Iezis pie Plītiņiem, [196-],
Vijciema pagasts
Mājvieta Vijciema pagastā, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema baznīca un kapsēta, [192-],
Vijciema pagasts
Ganības pie Vijas upes, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema biedrības un kooperatīva nami, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema aptieka, [192-],
Vijciema pagasts
Vija Vijciema pagastā, [192-],
Vijciema pagasts
Karietes atteka Vijciemā, [192-],
Vijciema pagasts
Tilts pāri Vijai pie Vijciema, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema muiža, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciema pilskalns, [192-],
Vijciema pagasts
Vijciems, [192-],
Vijciema pagasts