Pētera Barisona kaps Sēlpils kapos, 1947,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilsdrupas, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils. Grupas fotogrāfija, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils koris, 1919-06-01,
Sēlpils pagasts
Sēlpils. Māsas Olga un Elza Bites, [192-],
Sēlpils pagasts
Vasarsvētki Sēlpilī, 1919,
Sēlpils pagasts
Sēlpils. Mājas būve Bitānkalnā, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils. Zaļumballe, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils "Bitāni". Zenta, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils. Viesības, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils. Zaļumballe, [192-],
Sēlpils pagasts
Zvejnieku dzimta Sēlpils pagastā, [1907],
Sēlpils pagasts
Sēlpils koris 1920. gadā, 1920,
Sēlpils pagasts
Dziedāšanas biedrības "Lira" koris, 1938,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilsdrupas, [192-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalns, [195-],
Sēlpils pagasts