Ekskursantu grupa Sēlpils krastā, 1933-06-05,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalns, 1964,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalns, [195-],
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalns, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalns, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalns, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalns, [195-],
Sēlpils pagasts
Daugava pie Sēlpils pilskalna, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilsdrupas, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilsdrupas, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalna pazemes eja, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalna pazemes eja, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalna pazemes eja, 1961,
Sēlpils pagasts